La contractació de la inscripció a aquest esdeveniment lúdic/esportiu a Werun. en nom de l’Organitzador, suposa l’acceptació del reglament de la cursa i de les següents condicions:

-No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció.

-Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 72 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa.

-L’Organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment, així com els preus d’inscripció i promocions econòmiques.

-Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’esdeveniment s’adreçarà a l’Organitzador, amb la presentació del corresponent comprovant d’inscripció.

-Excepte error obstatiu, la contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l’entitat financera.

-Els preus inclouen l’IVA aplicable.